1. <em id="3buxl"></em>
    1. 傳播國學經典

     養育華夏兒女

     蘇幕遮·燎沉香

     宋代 / 周邦彥
     古詩原文
     [挑錯/完善]

     燎沉香,消溽暑。鳥雀呼晴,侵曉窺檐語。葉上初陽干宿雨、水面清圓,一一風荷舉。

     故鄉遙,何日去。家住吳門,久作長安旅。五月漁郎相憶否。小楫輕舟,夢入芙蓉浦。

     liáo chén xiāng , xiāo rù shǔ 。

     燎沉香,消溽暑。

     niǎo què hū qíng , qīn xiǎo kuī yán yǔ 。 

     鳥雀呼晴,侵曉窺檐語。

     yè shàng chū yáng gān sù yǔ 、 shuǐ miàn qīng yuán , yī yī fēng hé jǔ 。

     葉上初陽干宿雨、水面清圓,一一風荷舉。

     gù xiāng yáo , hé rì qù 。

     故鄉遙,何日去。

      jiā zhù wú mén , jiǔ zuò cháng ān lǚ 。

     家住吳門,久作長安旅。

     wǔ yuè yú láng xiāng yì fǒu 。 xiǎo jí qīng zhōu , mèng rù fú róng pǔ 。

     五月漁郎相憶否。小楫輕舟,夢入芙蓉浦。

     譯文翻譯
     [請記住我們 國學夢 www.itrshow.com]

     細焚沉香,來消除夏天悶熱潮濕的暑氣。鳥雀鳴叫呼喚著晴天(舊有鳥鳴可占雨之說),拂曉時分我偷偷聽它們在屋檐下的“言語”。荷葉上初出的陽光曬干了昨夜的雨,水面上的荷花清潤圓正,荷葉迎著晨風,每一片荷葉都挺出水面。

     (看到這風景)我想到遙遠的故鄉,何日才能回去???我家本在吳越一帶,長久地客居長安。五月,我故鄉的小時候的伙伴是否在想我,劃著一葉扁舟,在我的夢中來到了過去的荷花塘(詞中指杭州西湖)。

     注釋解釋

     燎(liáo):燒。

     沉香:木名,其芯材可作熏香料。沈,現寫作沉。沈(沉)香,一種名貴香料,置水中則下沉,故又名沉水香,其香味可辟惡氣。

     溽(rù)暑:潮濕的暑氣。沈約《休沐寄懷》詩:“臨池清溽暑,開幌望高秋。”溽,濕潤潮濕。

     呼晴:喚晴。舊有鳥鳴可占晴雨之說。

     侵曉:快天亮的時候。侵,漸近。

     宿雨:昨夜下的雨。

     清圓:清潤圓正。

     風荷舉:意味荷葉迎著晨風,每一片荷葉都挺出水面。舉,擎起。司空圖《王官二首》詩:“風荷似醉和花舞,沙鳥無情伴客閑。”

     吳門:古吳縣城亦稱吳門,即今之江蘇蘇州,此處以吳門泛指江南一帶。作者乃江南錢塘人。

     長安:原指今西安,唐以前此地久作都城,故后世每借指京都。詞中借指汴京,今河南開封。

     旅:客居。

     楫(jí):劃船用具,短槳。

     芙蓉浦:有荷花的水邊。有溪澗可通的荷花塘。詞中指杭州西湖。唐張宗昌《太平公主山亭侍宴》詩:“折桂芙蓉浦,吹蕭明月灣。” 浦,水灣、河流。芙蓉,又叫“芙蕖”,荷花的別稱。

     創作背景

     《蘇幕遮·燎沉香》是宋代詞人周邦彥創作的一首小令詞,主要表達作者的思鄉之情。此詞由眼前的荷花想到故鄉的荷花,游子濃濃的思鄉情,向荷花娓娓道來,構思尤為巧妙別致。上片主要描繪荷花姿態,下片由荷花夢回故鄉。全詞寫景寫人寫情寫夢皆語出天然,不加雕飾而風情萬種,通過對清圓的荷葉、五月的江南、漁郎的輕舟這些情景進行虛實變幻的描寫,思鄉之苦表達得淋漓盡致。

     《蘇幕遮·燎沉香》作于宋神宗元豐六年(1083)至宋哲宗元祐元年(1086)之間,當時周邦彥久客京師,從入都到為太學生到任太學正,處于人生上升階段。

     詩文賞析
     [搜索 國學夢 即可回訪本站]

     周邦彥的詞以富艷精工著稱,但這首《蘇幕遮》“清水出芙蓉,天然去雕飾”,清新自然,是清真詞中少數的例外。此詞作于神宗元豐六年(1083)至哲宗元祐元年(1086)之間,當時周邦彥久客京師,從入都到為太學生到任太學正,處于人生上升階段。詞以寫雨后風荷為中心,引入故鄉歸夢,表達思鄉之情,意思比較單純。

     上闋先寫室內燎香消暑,繼寫屋檐鳥雀呼晴,再寫室外風荷搖擺,詞境活潑清新,結構意脈連貫自然,視點變換極具層次。詞中對荷花的傳神描寫被王國維人間詞話》評為“真能得荷之神理者”,為寫荷之絕唱。

     下闋再由眼前五月水面清圓,風荷凌舉的景象聯想到相似的故鄉吳門的五月的風物,小楫輕舟,夢入芙蓉浦,相思之情淋漓盡致。

     這首詞,上闋寫景,下闋抒情,段落極為分明。一起寫靜境,焚香消暑,取心定自然涼之意,或暗示在熱鬧場中服一副清涼劑,兩句寫境靜心也靜。三、四句寫靜中有噪,“鳥雀呼晴”,一“呼”字,極為傳神,暗示昨夜雨,今朝晴。“侵曉窺檐語”,更是鳥雀多情,窺檐而告訴人以新晴之歡,生動而有風致。“葉上”句,清新而又美麗。“水面清圓,一一風荷舉”,則動態可掬。這三句,實是交互句法,配合得極為巧妙,而又音響動人。大意是:清圓的荷葉,葉面上還留存昨夜的雨珠,在朝陽下逐漸地干了,一陣風來,荷葉兒一團團地舞動起來。這像是電影的鏡頭一樣,有時間性的景致。詞句煉一“舉”字,全詞站立了起來,動景如生。這樣,再看“燎沉香,消溽暑”的時間,則該是一天的事,而從“鳥雀呼晴”起,則是晨光初興的景物,然后再從屋邊推到室外,荷塘一片新晴景色。再看首二句,時間該是拖長了,夏日如年,以香消之,寂靜可知,意義豐富而含蓄,為下闋久客思鄉伏了一筆。

     下闋直抒胸懷,語詞如話,不加雕飾。己身旅泊“長安”,實即當時汴京(今開封)。周邦彥本以太學生入都,以獻《汴都賦》為神宗所賞識,進為太學正,但仍無所作為,不免有鄉關之思。“故鄉遙,何日去”點地點時,“家住吳門,久作長安旅”,實為不如歸去之意。緊接“五月漁郎相憶否”,不言己思家鄉友朋,卻寫漁郎是否思念自己,這是從對面深一層寫法。一結兩句,“小楫輕舟,夢入芙蓉浦”,即夢中劃小舟入蓮花塘中了。實以虛構的夢景作結,雖虛而實,變幻莫測。

     這首詞構成的境界,確如周濟所說:“上闋,若有意,若無意,使人神眩。”(《宋四家詞選》)而周邦彥的心胸,又當如陳世所說:“不必以詞勝,而詞自勝。風致絕佳,亦見先生胸襟恬淡”《云韶集》。足見周邦彥的詞以典雅著稱,又被推為集大成詞人,其詞作固然精工絕倫,而其思想境界之高超,實尤為其詞作之牢固基礎。

     作者介紹
     [挑錯/完善]

     周邦彥 : 周邦彥(1056年-1121年),中國北宋末期著名的詞人,字美成,號清真居士,漢族,錢塘(今浙江杭州)人。歷官太學正、廬州教授、知溧水縣等?;兆跁r為徽猷閣待制,提舉大晟府。精通音律...[詳細]

     周邦彥的名句
     你可能喜歡
     用戶評論
     揮一揮手 不帶走一片云彩
     國學經典推薦

     蘇幕遮·燎沉香古詩原文翻譯賞析-周邦彥

     古詩國學經典詩詞名句成語詩人周易起名關于本站免責聲明

     Copyright ? 2016-2023 www.itrshow.com All Rights Reserved. 國學夢 版權所有

     皖ICP備16011003號-2 皖公網安備 34160202002390號

     在线看黄片不卡在线看
       1. <em id="3buxl"></em>